(VIDEO tiếng Hàn nhập môn) 1. NGUYÊN ÂM 한국어 모음

Dành cho các bạn mới bước đầu làm quen với tiếng Hàn. Bắt đầu học tiếng Hàn  từ những kiến thức cơ bản như thế nào là tiếng Hàn, bảng chữ cái tiếng Hàn, các nguyên âm, phụ âm, cách ghép âm, cách đọc, cách viết… Chú trọng những mấu câu đơn giản để người học có thể ứng dụng dễ dàng ngay khi học.