Phong cách làm việc của người Hàn Quốc

Hàn Quốc là một quốc gia có nền kinh tế vô cùng phát triển đặc biệt là ngành công nghiệp. Để nền kinh tế phát triển hiệu quả đồng nghĩa với việc con người, xã hội cũng phải thật năng động và họ phải làm việc trong môi trường đầy sự cạnh tranh gay gắt. Bạn sẽ thường xuyên bắt gặp câu nói “nhanh lên ! nhanh lên” trong câu chuyện của người Hàn Quốc hoặc khi cấp trên truyền lệnh cho nhân viên

cam-nang-song-tai-han-quoc

Phong cách làm việc của người Hàn Quốc

Để làm việc thành công hiệu quả với đối tác là người Hàn Quốc thì bạn nên chú ý những điều sau:

1. Tuyệt đối tôn trọng quyết định của nhóm, họ luôn sử dụng từ “chúng tôi” thay vì từ “tôi” và việc định mang tính quan trọng đều đưa được ra tham khảo ý kiến của các thành viên trong nhóm rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng và kết quả đó được coi là thành quả của cả nhóm, là nỗ lực của một tập thể, là giá trị lao động của tập thể đó.

2. Trong một cuộc họp người Hàn Quốc sẽ giải quyết vấn đề một cách triệt để, họ rất coi trọng kết quả lao động kể cả có phải làm việc liên tục, không ngừng nghỉ

3. Khi người Hàn họ muốn thể hiện đưa ra một ý kiến nào đó, họ thường không nói trực tiếp vấn đề mà đưa ra những dẫn chứng, lý do vì sao nên làm như vậy. Khi giao tiếp với người Hàn, muốn hiểu ý của họ thì bạn nên nghe hết các ý của họ

4. Sẽ bị cho là thiếu trách nhiệm nếu đi làm muộn tại công ty Hàn Quốc. Đến muộn trong một buổi hẹn với người Hàn Quốc là hành động khiếm nhã. Như vậy có nghĩa là người Hàn Quốc vô cùng coi sự đúng giờ

5. Liên hệ trước với họ nếu như có vấn đề gì đó để trình bày, thường thì bạn phải liên hệ trước với họ khi bạn cần gặp họ, ngay cả việc viếng thăm cũng phải có sự liên lạc trước.

6. Khi có điều mâu thuẫn, nên hẹn gặp nói chuyện trực tiếp để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Trong những cuộc tranh luận có thể bạn sẽ thấy người Hàn Quốc to tiếng quát tháo, họ quát tháo như vậy là để giải quyết vấn đề một cách triệt để, sau khi tranh luận xong họ vẫn có thể bắt tay nhau bình thường

7. Người Hàn Quốc cũng đề cao thể diện. Họ chú đáo từ cách ăn mặc cho đến nghi thức chào hỏi, hiệu quả công việc và cách thể hiện quyền lực để buộc cấp dưới làm việc một cách hiệu quả cũng là một cách họ giữ gìn thể diện.

8. Chào nhau khi gặp mặt. Nếu bạn là cấp dưới phải cúi đầu chào khi gặp người cấp trên, qua cách cúi chào có thể thấy được địa vị của người được chào ra sao, đó cũng được coi là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử công sở